Prof.dr. Irma Joosten treedt af als voorzitter CMI

Tijdens de CMI ledenvergadering van 28 maart j.l. heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. 

Na een termijn van 6 jaar is Irma Joosten afgetreden als onze voorzitter. Het CMI is Irma zeer erkentelijk voor alles wat ze als CMI voorzitter voor onze beroepsgroep heeft betekend. Irma heeft...

lees meer

Wetenschappelijke activiteit medisch immunologen

Maart 2018: Het CMI bestuur heeft in het kader van de profilering van het vakgebied medische immunologie de leden opgeroepen om hun wetenschappelijke activiteiten voor 2017 te inventariseren en kenbaar te maken aan het bestuur. 

Diverse medisch immunologen blijken zeer actief in het...

lees meer

Afscheid prof.dr. Piet Limburg

Januari 2018: Prof. dr. Piet Limburg neemt afscheid als hoofd van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMCG.

Na 40 jaar immunologie zal Piet per 1 januari 2018 gaan genieten van een welverdiend pensioen. De immunologie loopt als een rode draad door Piets carrière. Piet is begonnen als...

lees meer

Medisch immunologen vallen in de prijzen op het NVVI jaarcongres

December 2017: Op het NVVI jaarcongres te Noordwijkerhout zijn onze collega medisch immunologen prof.dr. Frans Claas en en prof.dr. Rob Benner in de prijzen gevallen.

Frans Claas werd gehuldigd als Van Loghem Laureaat 2017 vanwege zijn wetenschappelijke bijdrage aan de transplantatie...

lees meer

Vacature medisch immunoloog (i.o.)

Er is momenteel geen vacature voor een medisch immunoloog (i.o.)

Belangrijke activiteiten voor ons vakgebied

Onze agenda geeft u een overzicht van activiteiten gerelateerd aan het laboratoriumspecialisme medische immunologie, zoals symposia, congressen en cursussen. We hebben de geaccediteerde bijeenkomsten van de komende periode voor u op een rijtje gezet in de agenda. Bent u op zoek naar...

lees meer

Relevante websites voor ons vakgebied

Op deze pagina bevindt zich een overzicht van websites, die relevant zijn voor het vakgebied medische immunologie. Hiertoe behoren onder anderen websites van wetenschappelijke verenigingen en kwaliteitsinstanties. Links naar websites waarop voor medische immunologie geldende veldnormen zijn...

lees meer

De Professionele Standaard ‘Laboratoriumspecialist Medische Immunologie’

De medische immunologie heeft een eigen positie en taak binnen het veld van klinisch ondersteunende specialismen. Dit veld omvat verder onder andere de klinische chemie, de medische microbiologie, de pathologie en de klinische genetica. De beroepsgroep van laboratoriumspecialisten medisch...

lees meer

Ons vakgebied & relatie met de NVVI

De beroepsgroep van laboratoriumspecialisten medisch immunologie, verenigd in het College van Medisch Immunologen (CMI) staat onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI). De Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI), het wetenschappelijke gilde der Nederlandse...

lees meer

Gearchiveerde nieuwsitems

Nieuwsitems die eerder op de home page geplaatst zijn en gearchiveerd zijn vindt u hier.

September 2017: Prof.dr. J.J.M. van Dongen benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Leiden
Het College van  Bestuur van de Universiteit Leiden heeft onze collega Jacques van Dongen benoemd tot...

lees meer
© College van Medisch Immunologen